Bod č.15.:

TAJ/4 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2019

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 13. 2. 2019)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 13. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX