Bod č.16.:

TAJ/5 - Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 17. 1. 2019 do 13. 3. 2019

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX