Bod č.4.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14.1.2019 do 10.02.2019

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX