Bod č.85.:

KV/2 - Zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Janouškovec )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zpráva o činnosti KV ZMP )
Příloha č.1 (Zápis z 2. řádného zasedání KV ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX