Bod č.83.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6. 2. 2019

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX