Bod č.84.:

VZVZ/2 - IZ o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za II. pololetí roku 2018

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Příloha č.1 (Tabulka ukončených akcí za II.pol.2018)
Příloha č.2 (Zdůvodnění navýšení cen - SVS)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX