Bod č.73.:

BYT/5 - Plnění Akčního plánu za rok 2018 ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016–2020

(předkladatel:Ing. Z. Švarc)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX