Bod č.37.:

BYT/3 - Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se k prostorům sloužícím k podnikání č. 906, náměstí Republiky 12, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Prohlášení o uznání dluhu) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Žádost o splátkový kalendář)
Příloha č.3 (Zápis z BK RMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:96 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX