Bod č.35.:

BYT/1 - Rozpočtová opatření rozpočtu VTP - Plzeňský vědeckotechnický park pro rok 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:94 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX