Bod č.53.:

PROM/5 - Prodej nemovité věci na adrese V Lomech 13, Plzeň, tj. pozemku parc. č. 1366/2, jehož součástí je stavba Bolevec č. p. 1164, k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Historie)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:113 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX