Bod č.9.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Žádost o dotaci z OP PIK 2014-2020, Služby infrastruktury ITI (Plzeň) na projekt „Technologický park DRONET- Plzeň Světovar“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX