Bod č.11.:

EAP/4 - Změna vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Kopie žádosti Ing. T. Vítové ze dne 28.2.2019)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - návrh vyhlášky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX