Bod č.82.:

OŽP/2 - Zapojení statutárního města Plzně do projektu „Vytvoření sítě pro aplikaci eko-elektroniky ve střední Evropě“ v rámci programu Interreg Central Europe.

(předkladatel:Ing.Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX