Bod č.25.:

OŽP+FIN/1 - Změna směrnice QS 61-10 Statut fondu životního prostředí města Plzně

(předkladatel:nám. Vozobule, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:83 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX