Bod č.81.:

ŘÚSO/2 - Návštěvnost města Plzně v roce 2018

(předkladatel:PhDr. Knížová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX