Bod č.61.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2545/15 v k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO 3)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 3047-85/2018)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:121 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX