Bod č.62.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/3 v k. ú. Doubravka

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 4)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:122 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX