Bod č.38.:

BYT/4 - Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019–2022 a Akční plán na roky 2019-2020

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019 – 2022)
Příloha č.2 (Akční plán na roky 2019 – 2020 k této koncepci)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 15 ze dne 28. 1. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX