Bod č.30.:

OŠMT/2 - Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni na opravu a údržbu sportovišť v roce 2019

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX