Bod č.8.:

FIN/1 - Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí MŽP č. 09081862)
Příloha č.2 (Plná moc č. j. ZM-96/2018)
Příloha č.3 (návrh smlouvy se SFŽP č. 09081862)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX