Bod č.40.:

MAJ/3 - Rozhodnutí o prodloužení termínu uzavření konečné smlouvy, o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o prominutí smluvní pokuty – 7 fyzických osob

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:100 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX