Bod č.5.:

ŘEÚ/1 - Poskytnutí členských příspěvků na provoz DSO Povodí Berounky a DSO Silnice I/27 pro rok 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí členských příspěvků DSO) (*)
Důvodová zpráva (Poskytnutí členských příspěvků DSO)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX