Bod č.49.:

PROM/1 - Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Brněnská 48 a Slupská 5 v Plzni a uzavření darovací smlouvy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (darovací smlouva)
Příloha č.2 (Zásady – úplné znění)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 212 ze dne 4. 3. 2019) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:109 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX