Bod č.57.:

PROM/9 - Prodej pozemku p. č. 232/246 a nově vzniklého pozemku p. č. 232/432, oba v k. ú. Lobzy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.4 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.5 (Mapy - majetek města)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 220 ze dne 4. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:117 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX