Bod č.14.:

EAP/5 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2019

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha (Přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX