Bod č.58.:

PROM/10 - Zrušení usnesení ZMP č. 263 ze dne 24. 5. 2018 ve věci prodeje pozemku p. č. 746 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Fotodokumentace)
Příloha č.2 (Mapa - majetek města)
Příloha č.3 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 221 ze dne 4. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:118 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX