Bod č.26.:

ŘÚSO/1 - Žádost Zdeňka Kleina, zastoupeného advokátem Mgr. Martinem Zikmundem, o narovnání sporu ohledně úhrady dlužné částky za pronájem nebytových prostor (restaurace) včetně příslušenství v prostorách Divadla ALFA,p.o.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o nájmu nebytových prostor)
Příloha č.2 (Poslední vyrozumění před podáním žaloby)
Příloha č.3 (Návrh Mgr. M. Zikmunda-dohoda o narovnání)
Příloha č.4 (Zápis z jednání Finanční komise RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:84 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX