Bod č.51.:

PROM/3 - Prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Sokolovská 49, Sokolovská 123, Žlutická 64, Rabštejnská 22 a E. Krásnohorské 18, z majetku města Plzně městskou soutěží – stanovení vyvolávací ceny

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (orientační mapy)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 214 ze dne 4. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:111 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX