Bod č.59.:

PROM/11 - Prodeje pozemku p. č. 1439/2 a nově vzniklého pozemku p. č. 1251/8 vše v k. ú. Dýšina společnosti Schäfer - Menk s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Vyjádření Obce Dýšina)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Geometrický plán)
Příloha č.5 (Mapa - majetek města)
Příloha č.6 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 217 ze dne 4. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:119 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX