Bod č.74.:

PROM/12 - Informace o prodeji pozemků p. č. 10065/1, 10065/2, 10065/3, 10065/4, 10065/5, 10065/6, 10065/7, 10065/8, vše v k. ú. Plzeň, dle kupní smlouvy č. 2009/001208 ze dne 30. 4. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2013.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMP ze dne 4. 3. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX