Bod č.64.:

EVID/5 - Rozhodnutí o udělení souhlasu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. se zcizením movitých věcí – technologie trafostanic a se zatížením staveb, ve kterých jsou technologie umístěny, služebnostmi

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (letecký snímek umístění technologie PM_0165)
Příloha č.2 (letecký snímek umístění technologie PM_0122)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:124 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX