Bod č.65.:

EVID/6 - Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole a mateřské škole Velhartice, p. o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam výpočetní techniky )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:125 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX