Bod č.55.:

PROM/7 - Záměr prodat část pozemku p.č. 12568/4 v k.ú. Plzeň, v lokalitě Bílá Hora, spol. Obytná zóna Bílá Hora a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (příloha stanoviska TÚ MMP - seznam VHI)
Příloha č.3 (příloha stanoviska TÚ MMP - situace s vyz. VHI)
Příloha č.4 (příloha stanoviska TÚ MMP - koordinační situace)
Příloha č.5 (příloha stanoviska TÚ MMP - situace )
Příloha č.6 (stanovisko MO P1)
Příloha č.7 (obytné domy Bílá Hora "Na Pláni" - koordinační situace)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 216/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:115 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX