Bod č.56.:

PROM/8 - Prodej pozemku p. č. 1969/3 v k. ú. Doubravka

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (sdělení MO P4)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (zaměření skutečného stavu)
Příloha č.5 (majetek města)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 219/2019) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:116 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX