Bod č.6.:

ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření pro rok 2019 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 -2022 v souvislosti s předpokládanou realizací projektu "Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar"

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 )
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Přehled úprav střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 )
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 1)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Aktualizovaný rozpočet Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX