Bod č.7.:

ŘEÚ/3 - Rozpočtové opatření v návaznosti na vyhodnocení očekávané skutečnosti zlepšených příjmů z prodeje domů a volných zdrojů Fondu rezerv a rozvoje MP v roce 2019.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření včetně popisu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX