Bod č.69.:

ŘEÚ/4 - Úprava vnitřního předpisu QS 61-30 Rozpočtový proces v prostředí města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Úprava vnitřního předpisu QS 61-30 Rozpočtový proces v prostředí města Plzně.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX