Bod č.43.:

MAJ/6 - Bezúplatný převod pozemku p.č. 294/5 k.ú. Malesice od ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Rozhodnutí starosty MO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Snímky z katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX