Bod č.52.:

PROM/4 - Uzavření kupních smluv na prodej jednotek (nebytových prostorů) v Plzni, na adrese Manětínská 17, a Sokolovská 72, obsazených nájemcem s platnou nájemní smlouvou, s vítězi městských soutěží.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokoly o průběhu městských soutěží )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:112 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX