Bod č.28.:

OSS/1 - Žádost o vyjádření potřebnosti sociální služby – odlehčovací služby (8364054) pro organizaci Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:86 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX