Bod č.50.:

PROM+BYT/2 - Rozdělení vlast.práva k nem.věci na vlast.právo k jednotkám, prodej bloku I -Bzenecká 14,Sylván po jednotkách,založení společenství vlastníků v předmětném domě a schválení znění stanov tohoto společenství vlastníků

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ vč. situací )
Příloha č.2 (Stanovy společenství)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Modrá mapa )
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 213 ze dne 4. 3. 2019) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:110 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX