Bod č.34.:

BEZP/4 - Program prevence kriminality města Plzně 2019

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 76 ze dne 21. 1. 2019)
Příloha č.2 (Program prevence kriminality města Plzně na rok 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX