Bod č.47.:

MAJ/10 - Změna předkupního práva města Plzně k pozemkům v k. ú. Litice u Plzně ve vlastnictví Wittmann Alfa s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:107 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX