Bod č.66.:

EVID/7 - Darování policových regálů společnosti MOŽNOSTI TU JSOU o. p. s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (foto)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:126 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX