Bod č.3.:

PRIM+ÚKEP/2 - Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze únor 2019

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ verze únor 2019 )
Příloha č.2 (Změnová verze „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ verze únor 2019 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX