Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 7. 2. 2019 – 17. 3. 2019 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti RMP a primátora MP)
Příloha č.2 (Přehled správních řízení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX