Bod č.41.:

MAJ/4 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené v souvislosti se stavbou Rezidence Kaplířka, k. ú. Plzeň, investor První developerská s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o smlouvě budoucí č. 2015/004119)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX