Bod č.10.:

NámZ/1 - Schválení nového znění zakladatelské listiny společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ZL společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:67 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX