Bod č.11.:

NámZ/2 - Návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:68 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX