Bod č.12.:

NámZ/3 - Schválení změny základních dokumentů společností BIC Plzeň, s.r.o. a MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ZL společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným-s revizí)
Příloha č.2 (Společenská smlouva společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.-s revizí)
Příloha č.3 (ZL společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným-čistopis)
Příloha č.4 (Společenská smlouva společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.-čistopis)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX